Beskrivelse af Alice - A Large Ion Collider Experiment.

ALICE er et af 4 meget store eksperimenter på CERN i Schweiz, som foregår i en partikel accelerator ring ca. 100 meter under jorden. Ringen er 27 km lang, og er netop blevet opgraderet for mange milliarder, ikke mindst pga. superledende magneter. I den meget korte version går Alice eksperimentet ud på at undersøge de første millisekunder da vores univers blev til.

ALICE eksperimentet er opbygget af en række del-detektorer, som hver især er omfattende projekter. Niels Bohr instituttets bidrag til Alice eksperimentet består af to sådanne delprojekter: en Forlæns Multiplicitets-Detektor (FMD) samt et laserkalibreringssystem til den store TPC (Time Projection Chamber) detektor.

FMD detektorerne er opbygget som 3 uafhængige detektorer, som ved hjælp af skiver af specialdesignede høj-segmenterede silicium sensorer måler, hvor mange sub-atomare partikler, der strømmer igennem detektorerne. I alt er der 51.200 måleenheder i detektorerne. Den mekaniske præcision er af afgørende betydning for målingerne, ligesom det er vigtigt, at den mekaniske struktur er umagnetisk og meget let for ikke at bremse partiklerne. Yderligere skulle denne konstruktion også være stærk for at kunne bære et beryllium vacuumrør til 1 million Dkr. Denne struktur består derfor hovedsagelig af kulfiber, komposit, og Honeycomb.

Time Projection Chamber (TPC) detektoren er en cylinder på 5 m diameter og 5 m lang, som kan måle titusindvis af partikler på én gang med en præcision på ca 0.1 mm. For at udmåle eventuelle skævheder og andre unøjagtigheder i konstruktionen, er der bygget et kompliceret system, som kan sende 336 laserstråler ind i detektoren samtidig. Hertil kræves et omfattende system af spejle, prismer, splittere m.m., som kan justeres ind med høj præcision. Hele systemet, inklusive et stort antal fint justerbare holdere, er specialkonstrueret.

Både FMD detektorerne og TPC kalibrationssystemet er udviklet, konstrueret og samlet på Niels Bohr Institutet og efterfølgende installeret ved ALICE på CERN af instituttets fysikere og teknikere. Udstyret er nu klar til opstarten af acceleratoren senere på året.

Se installationen af FMD 3 mv.

Billeder og film af lasersystem vil blive tilføjet senere.

Cern´s egen presentation af Alice

Laser - Cern