Beskrivelse af Exogam, samt billeder

Mit bidrag til projeket var at konstruere et targetkammer som skulle sidde inderst i centeret af måleopstillingen med store og avanceret detektorer omkring.

Et "target" er typisk et tyndt folie af meget tungt matriale, således at, når partiklerne kollidere imod foliet med stor fart og energi, deles partiklerne i mindre partikler og spredes i mange vinkler ud imod detektorene. Et target holder typisk 2-3 dage alt efter hvor meget energi det udsættes for.

Den store udfordring her var den meget begrænset plads, at det var i højvacuum, samt at beamét (partiklerne) var eksotisk. Dvs. radioaktiv. Da store detektorer skulle fjernes, og targets blev radioaktive (Sikkerhedsprocedure), ville det tage dage at skifte targets, og blive meget resourcekrævende.

Målet blev derfor at kunne skifte targets fuldautomatisk indeni højvacuumsystemet.

Det lykkedes mig at designe et vacuumkammer der er placeret udenfor måleopstillingen, og med et stort hjul indeni, hvorpå der kunne monteres 22 targets. En mekanisme der køre parallel med beamet griber derefter det ønsket target, og styrer det ind i centeret af opstillingen.

Det hele styres så i kontrolrummet, langt væk fra radioaktivitet, med LabView som er et grafisk programmeringssprog.

Dette blev starten til avanceret brug af LabView på NBI.

Forsøgsperioden er herefter 21 gange længere - kræver 21 gange mindre tekniker ressourcer - samt færre udgifter for tilrejsende fysikere.